Vanuit jou

We geven therapie en coachen samen vorm. Ik vertrek van jou als unieke persoon; van jouw krachten en van wat jij juist nodig hebt. Sommige mensen zijn heel sterk in voelen, maar hebben het moeilijk om te doen. Anderen denken te vaak na en hebben hulp nodig om te leren voelen.
Waar we ook goed in zijn – denken, doen, voelen of zijn -, als we er te veel van doen en te weinig van het andere, komen we vast te zitten. Gezondheid en geluk gaan dus samen met het ontwikkelen van zeer diverse kwaliteiten.

De kracht van integratieve psychotherapie zit hem in dat ik mij als therapeut flexibel kan aanpassen aan jou, omdat ik methodieken van diverse psychotherapeutische stromingen heb leren integreren (zie lijst hieronder). Als het mij niet lukt om jou voldoende in de diepte te begeleiden, kan ik goed doorverwijzen naar de voor jou geschikte therapierichting.

Bekijk ook dit filmpje voor een beter beeld over mijn opleiding in de Interactionele Vormgeving (IV), ofwel de therapie samen vormgeven in interactie met elkaar. Er wordt de metafoor gebruikt van een theaterstuk om te kijken naar hoe wij als mensen in het leven staan. Als het goed met ons gaat zijn we allemaal wel eens de regisseur, de acteur en het publiek van ons eigen leven

Ik gebruik o.a. methodieken uit:

Korte oplossingsgerichte therapie
Gestalt therapie
Contextuele therapie
Focussen
NLP
Lichaamswerk
Systeemtherapie
Gedragstherapie
Voice Dialogue